JURIDISK 
RÅDGIVNING FRANKRIG

 • Køb og salg af fast ejendom i Frankrig
 • Overdragelse af fast ejendom i Frankrig i forbindelse med skilsmisse
 • Omdannelse af almindeligt sameje til selskabsform
 • Stiftelse af franske SCI-selskaber 
 • Overdragelse af SCI-andele
 • Tinglysning af pant i fransk ejendom
 • Udlæg i fast ejendom i Frankrig
 • Skifte af franske dødsboer
 • Skifte af danske dødsboer med franske aktiver
 • Oprettelse af testamenter og ægtepagter
 • Selskabsretlige forhold mellem Danmark og Frankrig
 • Oprettelse af selskaber i Frankrig og Danmark 
 • Ansættelseskontrakter
 • Relocation fra Frankrig til Danmark og fra Danmark til Frankrig